This is an unaffiliated request

(pothole) Pothole in Ramp Bridge Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2447

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

1475 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, traffic, bridge

Mô tả

Another, though avoidable, large pothole at the seam in the ramp bridge from the Expressway South. Specifically, it's about halfway between the exit from Route 3 at the split (Exit 19-18) and where the two ramps meet and traffic either heads towards the Burgin Parkway or Washington Street.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.