Clogged Drain Đã lưu trữ

14700 E Jefferson Ave Detroit, MI 48215, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2453478

Danh mục:

Blocked Catch Basin

Đã xem:

359 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

2453478

Đã gắn thẻ:

trash, drain problem

Bản sao của:

2478976

Mô tả

The fox creek drain is full of debris at Jefferson

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the Clogged Drain?
Đáp. Street
Hỏi. What is the nearest address to the drain, or the street name?
Đáp. 14716 Jefferson Detroit mi
Hỏi. 1st Street:
Đáp. Ashley
Hỏi. 2nd Street:
Đáp. Jefferson

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.