This is an unaffiliated request

(pothole) Elm Street in Halifax Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2455

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

554 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Elm Street from Rt. 106 to the Hanson line is almost all potholes.


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.