This is an unaffiliated request

(pothole) Rt. 58 in Halifax Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2456

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

612 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Rt. 58 from the ponds down to Rt. 106 is a succession of potholes.


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.