Tree Pruning/Trim Đã lưu trữ

2-18 Gedney Street Salem, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2458912

Submitted To:

City of Salem

Danh mục:

Tree Pruning/Trim/Branch Broken

Đã xem:

86 lần

Vùng lân cận:

City of Salem

Được báo cáo thông qua:

http://www.salem.com

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree

Mô tả

tree needs prunning. it is hanging over the road and damaging cars

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the tree on city/public property?
Đáp. Yes
Hỏi. Is the branch touching any power lines?
Đáp. No
Hỏi. Are any branches low enough to hit people?
Đáp. Yes
Hỏi. Can you provide the estimated height of the tree in feet and the estimated diameter (width) of the tree trunk in inches?
Đáp. 20
Hỏi. Does the tree need to be removed?
Đáp. no
Hỏi. Please provide any additional information/description of the tree that would be helpful
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.