Trash/Bulk Pick-ups Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 155275

ID Vấn đề:

2460927

Submitted To:

OLD City of Richmond

Category:

Trash/Bulk Pick-ups

Đã xem:

834 lần

Vùng lân cận:

Providence Park

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

307608

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Yard Debris in Alley

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of pickup is this?
Đáp. Yard Waste

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.