Graffiti Removal Đã lưu trữ

3032-3050 W Cortland St Chicago, IL 60647, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

2489253

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Graffiti Removal Request

Đã xem:

268 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 35

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

16-03306501

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is it located?
Đáp. Side
Hỏi. What type of Surface is the graffiti on?
Đáp. Wood - Painted
Hỏi. Is the Graffiti located over 6 feet from the ground?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.