This is an unaffiliated request

(pothole) Pothole Mở

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2508

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

3176 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

There are several potholes on the on ramp to 90East in west newton on Washington street near the keltic krust baker. We had two tyres blow out on them.


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video