This is an unaffiliated request

(pothole) Pothole Mở

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2556

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

3132 lần

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Pothole in left lane of Eastbound Main St. This is about 8 inches deep and has a traffic sawhorse sitting in it.


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video