This is an unaffiliated request

(pothole) Washington St. RR underpass Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2565

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1601 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

flood, pothole

Mô tả

The densest collection of potholes and cold patch I encounter during a 6 mile commute from Somerville through Boston. When not flooded during heavy rains, it's impossible to pass without losing dental fillings. During any season, but particularly now.


1 Bình luận

  • Đã đóng City Staff (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.