Open and Vacant Properties Đã lưu trữ

3205 Barton Avenue Richmond, Virginia Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2568412

Submitted To:

OLD City of Richmond

Danh mục:

Open and Vacant Properties

Đã xem:

491 lần

Vùng lân cận:

Brookland Park

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

blighted property

Mô tả

The rear 1st and 2nd floor doors of this house were forced open during the past week. Young boys from the surrounding houses have enter the premises and thrown rocks through exterior and interior windows.

The house needs to be be boarded up and secured. The grass also needs to be cut.
Please do not close this ticket until the case has been resolved.


2 Bình luận

  • Được thừa nhận Code EnforcementSVH (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng Code EnforcementSVH (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.