This is an unaffiliated request

(pothole) Big one..repeatedly fixed and reappears Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2576

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

410 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Has been there on and off for 8 months. Gets repaired every 2 months or so. Middle of left lane. 4" deep.


1 Bình luận

  • Đã đóng City of Boston (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.