This is an unaffiliated request

(pothole) Rte 114, Danvers Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2583

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1315 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

I hit a pothole on 114, Danvers heading east near Walmart exit. Not sure how I didn't get a flat. Worst pothole I ever hit in 35 years of driving!


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.