This is an unaffiliated request

(pothole) Multiple potholes in this area. Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2587

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

4088 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Road needs to be comepletley repaved. Cannot even patch it.


4 Bình luận

  • CT Livable Streets Campaign (Người dùng đã đăng ký)

  • Anonymous (Khách)

  • Evan (Khách)

  • Đã đóng City of Boston (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.