Trees along City Streets Đã lưu trữ

120 Highland Avenue Jersey City, New Jersey Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

2611621

Submitted To:

City of Jersey City

Danh mục:

Parks and Forestry: Trees along City Streets

Đã xem:

1308 lần

Vùng lân cận:

Bergen-Lafayette

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Trim trees from wires.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please select an issue
Đáp. Tree Trimming
Hỏi. Type of tree (choose other if not listed or unknown)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Street Sweeping Days
Đáp. Monday & Thursday
Hỏi. Street Sweeping Hours:
Đáp. 3:00 PM - 5:00 PM
Hỏi. Additional Information
Đáp. Would like tree trimmed away from wires. Note*** Tree is in front of his neighbors property.

3 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.