This is an unaffiliated request

(pothole) Oak St Mở

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2617

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

7330 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Oak St between Chestnut and Needham is in very poor shape generally.


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video