Trees (Street Trees) Đã lưu trữ

3271 Thompson Ave Alameda, California Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2620489

Submitted To:

City of Alameda

Danh mục:

Trees (Street Trees)

Đã xem:

738 lần

Vùng lân cận:

Alameda

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Hanging branch on tree

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please select from the drop down menu what this request is about.
Đáp. Other
Hỏi. Please briefly describe the situation.
Đáp. Hanging branch on tree

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.