Sanitation Department Đã lưu trữ

5611 4th Avenue North In The Alley Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 4350

ID Vấn đề:

2627845

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Sanitation Department

Đã xem:

339 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

There is a huge pile of old household items and holiday decorations, etc. in open boxes in this alley. I'm not aware of who dumped it there. Please remove.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What issue is being reported?
Đáp. Junk in alley
Hỏi. If this is a special item pick-up request, what items need to be picked up?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is this a residential or commercial request?
Đáp. Residential

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.