This is an unaffiliated request

(pothole) Shawsheen Road Northbound Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2627

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

438 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Deep pothole on the left side of the northbound lane, just after Shawsheen Ridge


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.