This is an unaffiliated request

(pothole) rim cracker Mở

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2644

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

2950 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

There are like 3 holes on this short street. I blew up a tire and bent a rim already last year. Holes were filled but these guys are like roaches, they don't die-they keep coming back!!!


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video