This is an unaffiliated request

(pothole) Pothole Mở

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2654

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

4838 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Big pothole, per Boston.com's request.


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video