Graffiti Removal Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

2657666

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Graffiti Removal Request

Đã xem:

72 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 35

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

16-04684750

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Albany and armitage

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is it located?
Đáp. Side
Hỏi. What type of Surface is the graffiti on?
Đáp. Brick - Unpainted
Hỏi. Is the Graffiti located over 6 feet from the ground?
Đáp. No
Hỏi. Hateful, profane, near church/school?
Đáp. Yes
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.