City Street Signs Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2660524

Submitted To:

City of Salem

Danh mục:

City Street Signs

Đã xem:

59 lần

Vùng lân cận:

City of Salem

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs

Mô tả

The Speed Limit 25 mph sign is knocked down and laying on the ground.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of sign is it?
Đáp. Speed limit
Hỏi. Is this request concerning a new, damaged or missing sign?
Đáp. Damaged

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.