Được ghi nhận bởi: City of Salem

Sidewalk Repair Được thừa nhận

46 Raymond Rd Salem, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2663607

Submitted To:

City of Salem

Danh mục:

Sidewalk Repair

Đã xem:

209 lần

Vùng lân cận:

City of Salem

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What material is the sidewalk in question? Asphalt, Concrete or Brick?.
Đáp. Concrete
Hỏi. Please describe the issue of the problem with sidewalk.
Đáp. Cut 3 panels raised
Hỏi. Damage enough to be a hazard?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Has anyone been injured?
Đáp. no

  • Mayor's Office: Constituent Services (Chính thức đã xác nhận)

  • Được thừa nhận Engineering/General-J.E. (Chính thức đã xác nhận)

Public commenting and status changes are not available for this issue.