This is an unaffiliated request

(pothole) Multiple Potholes Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2666

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

634 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

This street has at least 10 potholes and the pipeline construction that city of Lowell did is worst as you can't even drive through that area


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.