This is an unaffiliated request

(pothole) Sayon St, Waltham Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2689

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

3237 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Street is one big collection of potholes, sunken road patches and breaks.


4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.