Traffic Issue Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 16375

ID Vấn đề:

2689022

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Traffic Issue

Đã xem:

117 lần

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs, traffic

Mô tả

Street sign down

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue?
Đáp. Sign repair

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.