This is an unaffiliated request

(pothole) The Tire Wrecker Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2699

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

603 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Going westbound on Soldiers Field Road, this canyon is on the left-hand most side. I was behind a Suburu wagon when he hit it. His hub cap shot straight up into the air and narrowly missed our car. Careful with this one.


1 Bình luận

  • Đã đóng City of Boston (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.