This is an unaffiliated request

(pothole) Tin Alley Grill Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2701

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

953 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

The Grill is closed, but the parking lot in the rear has two major pot holes in it near the California St. entrance. It is now being unofficially used for overflow parking for the gym next door.


1 Bình luận

  • Đã đóng City of Framingham (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.