This is an unaffiliated request

(pothole) Growing PITA on Brooksdale Road Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2715

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

635 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, snow

Mô tả

This deepening hole is about 50 feet up Brooksdale Road from Parsons Street on the left. Because of the cars on either side and the snow, you have to hit it to get up the street.


1 Bình luận

  • Đã đóng City of Boston (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.