This is an unaffiliated request

(pothole) Lower Deck of Tobin Bridge Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2720

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1014 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, bridge

Mô tả

There are a whole series of large potholes on the lower deck in both lanes. Hopefully they are not too deep and are filled in soon.


1 Bình luận

  • Đã đóng City of Boston (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.