This is an unaffiliated request

(pothole) Elm Street Near Payson Park Mở

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2721

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

2492 lần

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Second that Belmont is one big pothole. This stretch can't be considered "paved" -- it's mostly broken shards of asphalt punctuated by ditches with rocks.


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video