This is an unaffiliated request

(pothole) Alewife Brook Parkway rotary Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2725

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

2472 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

On the right-hand side of the rotary off-ramp that puts you onto Concord Ave. heading towards Belmont.


1 Bình luận

  • Đã đóng City Hall – DR (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.