Running Water in a Home or Building Đã lưu trữ

14737 E Jefferson Ave Detroit, MI 48215, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2744915

Danh mục:

Running Water in a Home or Building

Đã xem:

98 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

2744915

Đã gắn thẻ:

pothole, sidewalk

Mô tả

Water appears to be leaking from a manhole cover on the sidewalk in front of a retail business on Jefferson Avenue between Manistique and Ashland.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the property abandoned?
Đáp. No
Hỏi. What is the exact property address?
Đáp. 14720 E Jefferson Ave
Hỏi. If exact address is unknown, what is the nearest address?
Đáp. E Jefferson and Manistique

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.