Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Rodent Baiting / Rat Complaint Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2748935

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Rodent Baiting/Rat Complaint

Đã xem:

79 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 35

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

16-05356992

Mô tả

Chưa có phần mô tả.


Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video