Mattress Đã lưu trữ

4712 Grove Avenue Richmond, Virginia Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2761064

Submitted To:

OLD City of Richmond

Danh mục:

Trash/Bulk Pick-ups

Đã xem:

265 lần

Vùng lân cận:

Colonial Place

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

317039

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Mattress in trash alley behind 4712 Grove Avenue needing to be picked up

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of pickup is this?
Đáp. Furniture

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.