Service Request Not Listed Đã lưu trữ

451 Jersey Ave Jersey City, New Jersey Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1915

ID Vấn đề:

2769225

Submitted To:

City of Jersey City

Category:

Housing Code Violations/Repairs

Đã xem:

712 lần

Vùng lân cận:

Downtown

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

I witnessed a woman on crutches trip and fall from a damaged sidewalk on the York side of 451 Jersey. We helped her up and she seems fine but this property owner needs to repair the entire sidewalk before this happens again.


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.