This is an unaffiliated request

(pothole) Fore River Bridge, Weymouth Mở

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2769

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

2389 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, bridge

Mô tả

Massive pothole in the Weymouth-bound right-hand lane as you come off the bridge.


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video