This is an unaffiliated request

(pothole) Right after the T ends on Comm Ave headed towards Newton Mở

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2782

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

4923 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

They do make an effort to patch these holes but they re-appear within a week.


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video