Illegal dumping Đã lưu trữ

3727 41st Ave Sacramento, CA 95824, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2813033

Danh mục:

Illegal dumping

Đã xem:

81 lần

Vùng lân cận:

Parkway-South Sacramento

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

144694

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

This pile is growing by the day

cũng đã hỏi...
Hỏi. Additional information
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.