This is an unaffiliated request

(pothole) series of potholes Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2814

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

3491 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, bridge, bike concern

Mô tả

There is a good series of them along the McGrath O'Brien highway/ RTE 28 North in front of the Museum of Science. They threw some asphalt in a few of them a few weeks back, but that has been washed away. It's really a mess and very dangerous for the many bike commuters who use that route between the city and Somerville/Cambridge.


2 Bình luận

  • Michelle (Khách)

  • Đã đóng City Hall – DR (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.