This is an unaffiliated request

(pothole) Comm Ave and Mass Ave Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2816

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

656 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, crosswalk

Mô tả

In the middle of the crosswalk for Comm Ave on Mass Ave.


1 Bình luận

  • Đã đóng City of Boston (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.