This is an unaffiliated request

(pothole) Belmont - School St Đã lưu trữ

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2822

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

617 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

String of about 100 yards worth of massive potholes and torn-up street


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.