Nuisance On Property Đã lưu trữ

54 Allen Pkwy Houston, TX 77019, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

2830588

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Nuisance On Property

Đã xem:

99 lần

Vùng lân cận:

Montrose

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

145690

Mô tả

Smells awful, side walk submerged in water and mud, needs to be cleaned up

cũng đã hỏi...
Hỏi. What violation would you like to report?
Đáp. Accumulation or collection of water - stagnant
Hỏi. Is the Violation near any of the following?
Đáp. Park

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.