Traffic Signals Đã lưu trữ

3500 South 8000 West Magna/Salt Lake, Utah Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2834936

Submitted To:

Utah DOT

Danh mục:

Traffic Signals

Đã xem:

1275 lần

Vùng lân cận:

Magna

Được báo cáo thông qua:

http://www.udot.utah.gov

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs, traffic

Được sao lại bởi:

2897480, 3077824

Mô tả

With boundary realignments at Matheson Jr. High School, traffic has increased significantly in this area and at this intersection particularly. A turn signal is needed on 8000 West, both northbound and southbound. This would help alleviate back-up in the area. Currently, only 2 cars are able to turn left on a green light.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of problem did you notice?
Đáp. Other
Hỏi. What direction is the problem?
Đáp. Southbound Left Turn (to go east)
Hỏi. What time and day of week did you notice the problem?
Đáp. 7:00 am - 7:45 am, Monday through Friday, and 2:30 pm - 3:15 pm, Monday through Friday

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.