Other Đã lưu trữ

210/212 Webster Ave Chelsea, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1510

ID Vấn đề:

2840480

Submitted To:

Chelsea, MA

Category:

Other

Đã xem:

602 lần

Vùng lân cận:

Chelsea

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree, sidewalk

Mô tả

Noticed that a tree was cut down on City-Owned Sidewalk. :Like Revere it seems the City does Not Replace these trees? Should be AUTOMATIC. Noticed same issue Many Other places in Chelsea. Trees give Oxygen while Sucking Up Carbon Dioxides. SHOULD be a no-brainer. Simple things like this AND constant Ticketing of BAD Landlords are a Quality of Life Issue.


  • Richie C (Người dùng đã đăng ký)

  • RAH (Người dùng đã đăng ký)

  • Richie C (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng ChelseaDPW (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.