This is an unaffiliated request

Be Careful Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

2853

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

588 lần

Vùng lân cận:

Waltham

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

bridge

Mô tả

The Prospect Street bridge - especially from Crescent towards the railroad bridge - is getting progressively worse.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.