Trash or Illegal Dumping Đã lưu trữ

6 Village Green Burlington, VT 05401, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

2898561

Submitted To:

Burlington, VT

Danh mục:

Trash or Illegal Dumping

Đã xem:

181 lần

Vùng lân cận:

Burlington Electric

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash, sidewalk

Mô tả

Homeowner stacked up yard waste in the road along the curb on both Village Green and North Avenue. Landscape timber is also in the sidewalk.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is it on public or private property?
Đáp. Public

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.