Missed Trash or Recycling Pickup Đã lưu trữ

52 Ye Old County Road Gloucester, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 13140

ID Vấn đề:

2965824

Submitted To:

Gloucester, MA

Category:

Missed Trash or Recycling Pickup

Đã xem:

335 lần

Vùng lân cận:

Gloucester

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

3 houses at end of street not being picked up last 3 weeks. truck may have to back in.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this a missed trash pickup or missed recycling pickup?
Đáp. Trash
Hỏi. What day of the week is your normal pick-up scheduled?
Đáp. tuesday
Hỏi. Was a bulk item not collected?
Đáp. no
Hỏi. Is trash on private property?
Đáp. no

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.