Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Graffiti Removal Được thừa nhận

5056 N Monticello Ave Chicago Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

2986831

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Graffiti Removal Request

Đã xem:

172 lần

Vùng lân cận:

North Park

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

16-07124225

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Chưa có phần mô tả.


Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video